23 05 2012

ZAMAN

Her sabah 86.400 doların yatırıldığı "bir banka hesabınız" olduğunu düşünün. Ama bu, bir sonraki güne aktarılmıyor olsun. Bir başka deyişle,her akşam hesabınız sıfırlansın. Ne yapardınız? Her gün, hesabınızdaki parayı son kuruşuna kadar çekerdiniz değil mi? İşte her birimiz "zaman" isimli böyle bir banka hesabına sahibiz. Her sabah bize 86.400 saniye verilir. Her gece bize verilen bu zamanın iyiye kullanmadığımız kısmı hesabımızdan silinir. Dünden kalan, kullanılmamış zamanı yarına aktarmaz. Yarınınkinden kullanmamıza da bugünden izin vermez. Her gün yeni bir hesap açar bizim için, her gece tekrar siler boşa geçen saniyelerimizi. Günlük hakkın kullanımında başarısız olunursa, "kayıp" sadece o başarısız kişiye/kişilere aittir. Bu işin ne geriye dönüşü vardır, ne de ileriden ödünç alması. Bugün sahip olduğumuzla yaşayabiliriz ancak. ... Devamı

17 12 2011

KEMİKLEŞMİŞ DÜŞÜNCE

KEMİKLEŞMİŞ DÜŞÜNCE İnsan veya hayvan kemiği, suptil (akıcı) enerjisinin en kaba şekilde katılaşmasından meydana gelir ve bedenler bunun üzerine inşa edilir. Dünya fikirleri de bir süre sonra suptilliğini (akıcılığını) yitirince kemikleşmiş bir düşünce yapısı ortaya çıkar. Bu düşünce yapısı adeta kemikleşir. Bugün dünyada görülen düşünce kalıpları ve siyasette görülen siyasi fikir kalıpları ve kemikleşmiş insanların meydana getirdiği kemikleşmiş oylar şeklinde ortaya çıkmaktadır. İşte şimdi bu kemikleşmiş düşünce ve siyasi düşünce kalıpları artık suptilleşmek zorundadır. Bu kalıplar ya dışardan gelen dış enerji tesiriyle ya da içten çatlama şeklinde kırılıp dağılmak zorundadır. Çünkü artık dünyada insan ve hayvan kemikleri yumuşama aşamasındadır ve dünya yarı maddeli dünya haline gelmektedir. Onun için kemikleşmiş düşünce akımları ve siyasi düşünceler de dağılma sürecine girmişlerdir. Bir süre sonra yukarda anlatıldığı gibi dağılacaklardır. Bu onlar için kaçınılmaz sonuçtur. Çünkü bunu yapan enerjidir. Nasıl ki! Güneşi gören buzlar erimektedir. Bunlar da eriyecektir. Gelecek İlmi Okulu Devamı

17 12 2011

KEMİKLEŞMİŞ DÜŞÜNCE

KEMİKLEŞMİŞ DÜŞÜNCE İnsan veya hayvan kemiği, suptil (akıcı) enerjisinin en kaba şekilde katılaşmasından meydana gelir ve bedenler bunun üzerine inşa edilir. Dünya fikirleri de bir süre sonra suptilliğini (akıcılığını) yitirince kemikleşmiş bir düşünce yapısı ortaya çıkar. Bu düşünce yapısı adeta kemikleşir. Bugün dünyada görülen düşünce kalıpları ve siyasette görülen siyasi fikir kalıpları ve kemikleşmiş insanların meydana getirdiği kemikleşmiş oylar şeklinde ortaya çıkmaktadır. İşte şimdi bu kemikleşmiş düşünce ve siyasi düşünce kalıpları artık suptilleşmek zorundadır. Bu kalıplar ya dışardan gelen dış enerji tesiriyle ya da içten çatlama şeklinde kırılıp dağılmak zorundadır. Çünkü artık dünyada insan ve hayvan kemikleri yumuşama aşamasındadır ve dünya yarı maddeli dünya haline gelmektedir. Onun için kemikleşmiş düşünce akımları ve siyasi düşünceler de dağılma sürecine girmişlerdir. Bir süre sonra yukarda anlatıldığı gibi dağılacaklardır. Bu onlar için kaçınılmaz sonuçtur. Çünkü bunu yapan enerjidir. Nasıl ki! Güneşi gören buzlar erimektedir. Bunlar da eriyecektir. Gelecek İlmi Okulu Devamı

17 12 2011

ben BEN'İM

Ben bütünlenmiş bir varlığım. Ben mükemmelliğin ifadesiyim. Hiçbir isteğim,beklentim,ihtiyacım,eksikliğim ve talebim yok. Tam olmam gereken yerde ve olmam gereken haldeyim. Ben saf oluşum... Öğrenmeye, bilmeye, anlamaya ihtiyacım yok. Ben bilginin kendisiyim. Ben sonsuzluğun sırrı, bilişin tözüyüm. Genişliyor, yayılıyor ve akıyorum. Nerede başladığımı ve nerede bittiğimi bilmiyorum. Her türlü oluş ve her türlü hal zerrelerimde. Bu yüzden ne olumsuzluk var ne olumluluk. Ne iyilik var ne kötülük. Ne eksiklik var ne tamlık. Ne kutsallık var ne sıradanlık. Bulunduğum yer, her yerdir. Bu yüzden; Ne yüceler var ne aşağılar..... Ne değerliler var, ne değersizler.. Ne sen var, ne de o... Herkes ve her şey BEN'İM Ben AŞk'ım ............... Ben BEN'İM ve ŞİMDİ SONSUZ BURADAYIM. Devamı