06 06 2008

HURUFİLİK

Aslında burada bazı ifadeler sanki harfi harfi Ergün Kocabıyık'ın "Yazılı Yüz" ve Ömer Tecmer'den alıntı. www.aksam.com.tr/.../11/yazidizi/yazidizi2.html İslam'ın şifre ÇözücüleriYüzlerin esrarıHurufilikte insanın vücudu gibi yüzü de Tanrı'nın özel tezahürlerini açığa çıkarmaya yeterlidir. Çünkü insanın yüzü evrenin yasalarına tabidir. Onun parçaları, uyumunu kozmosun armonisinden alır. Mikro ve makro yüzler hem estetik hem de matematiksel olarak birbirlerine bağlanmışlardır'Önce söz vardı ve söz Tanrı'daydı ve söz Tanrı'ydı' diye başlar Yuhanna İncili. Dil tanrısal bir mekandır. Tanrı konuşarak kendini dışavurur ve bilinir kılar. Mistiklere göre bu, Tanrı'nın bizimle ve bizde olduğunun işaretidir.İslam mistisizminde evren, yaşamakta ve Yaratıcının sesiyle konuşmaktadır. Bu, dünyanın mırıltısı diyebileceğimiz şey, evrenin canlılığı ve kutsallığının kanıtı sayılır. 'Rabbin bal arısına vahyetti' (16:68) veya 'Biz o emaneti [aklı, iradeyi] göklere, yere ve dağlara arz ettik' (33:72) ya da 'Her göğe kendi görevini vahyetti' gibi ayetlerin tabiatta gizli bir aklı varsaydığını söyleyebiliriz.Tanrı ise kendisini insanlara hayatın içinde çeşitli şekillerde göstermektedir. İşte bu nedenle, insan kendini bir küçük evren olarak kavramaktadır. İnsan evrende tanıdığı kutsallığı bizzat kendinde bulmaktadır. Huruf"likte söz, varlık olarak belirmiş Tanrı'dır. Bu söz insanda dile gelir.Gizli hazinenin anahtarıHarflere ve sayılara dayalı bir simgecilik tasavvufta ve Şi"likte önemli bir yere sahiptir ve ayetleri yorumlamakta bir temel oluşturur. İslam felsefesi içinde kelimelerin derin anlamları olduğunu savunan ilk düşünür Hak"m Tirmiz"'dir. İbnü'l-Arab", Tirmiz"'yi takip etmiş ve el-Fütuhatü'l-Mekkiyye isimli eserinde ö... Devamı