11 01 2013

2013 YILININ YOL HARİTASI:

L'ALBA D'AMORE ( AŞKIN ŞAFAĞI)
Bu yazı tümüyle, ÖZDEN BİLİŞ aktarımıdır. 
Sizlerle 2012 yılı beklentileri ve 2013'ün yol haritasıyla ilgili konuşmak istiyorum. Uzun yıllardır aydınlanma ve yükseliş yolunun çeşitli basamaklarındaki azımsanmayacak sayıda insan, 2012 yılında biteceği öngörülen, ancak nasıl biteceği kestirilemeyen karanlık çağların, yerini aydınlık çağa, ALTIN ÇAĞ'a bırakışının şafağını yaşamakta. Biz bu insanlara (kendimize), Anadulu'da GÖREVLİLER, Dünyanın geri kalanında ise genellikle IŞIK İŞÇİLERİ (LIGHT WORKERS) diyoruz. Yazının geri kalanında, bu kişilerden kısaca LW olarak söz edeceğim. LW'ler, uyanış ve göreve adanma yolunda bulundukları aşama/basamağa göre 2012 ve sonrası için farklı beklentiler içindeydiler. 
Nispeten az sayıda LW, 2012 yılnda gezegensel bir değişim/dönüşüm olacağına, inasanların kitleler halinde aniden uyanıp, Halihazırda bekleyen BETANOVA'ya aktarılacağına inanıyordu ve bu yüzden fazlaca bir 21 aralık/GEÇİŞ beklentisi içine girmişlerdi. Bu beklenti o kadar fazla idi ki, başka bir şey düşünemez ve başka bir yöne bakamaz olmuşlardı.
Yükselişin daha alt basamaklarında olan bir kısım ise, eski realiteyle bağları büyük oranda zayıflamış ancak tam olarak neler olduğunun farkında olmayan, bir çok insan ve kaynaktan farklı bilgilerle beslenmiş ancak bu bilgileri yeterince özümseyemedikleri için korku,panik ve şaşkınlık içinde oraya buraya savrulan, anlatılan her senaryoya ve yıkım hikayelerine kolayca inanan insanlardan oluşuyordu.
Bir kısım LW ise, örgütlenerek güçleneceklerine inanan v e örgütleştikçe ego yarışına girip kendi kendilerinin önünü tıkayıp, birleşmeye çalıştıkları bütünlük bilincinden uzaklara savrulmuşlardı.
Daha az bir kısım ise, yüksek bir performans sergileyerek, farkındalık ve dengelerini az çok muhafaza edebilen ve olması gerektiği gibi teslimiyet halinde, herhangi bir senaryo yazıp, gerçekleşmesini beklemeden akış içinde kalmışlardı. 
Bu sınıflandırma,çeşitli ve farklı nitelekiklerle daha da arttırılabilir ama , bu yazıyı okuyan herkes az ya da çok kendini bir gruba ait ya da yakın hissedecektir ve bu da şimdilik yeterlidir.
Herkes kendisini nerede ve nasıl görürse görsün, artık bu sınıflandırmanın bir önemi kalmadı. Çünkü 12 Aralıkta açılan portallardan dünyamıza akan iyonik/anyonik enerjiler hazır olsun olmasın, her bilinçte bir sıçrama yarattılar. Bir çok varlık bu yoğun enerji bombardımanını içsel olarak fark etti ya da bir şeyler olduğunu hissetti sadece. Ancak gerçek şu ki, her bilinç artık geri dönülemez biçimde ve herkes bu döngünün içinde ve aynı etkenlerle etkilendikleri için fark edemedikleri büyüklükte bir değişim/sıçrama yaşadılar. 
21 Aralık bir miladdır. Bu şu demektir; Öncelikle yükseliş yolundakiler için konuşursak;
1- Artık her LW kaynak bilgiye direk bağlıdır ve merak ettiği her konuda bilgi talep edip yanıtını an'da alabilir.
2- Her LW büyük bir yaratıcı potansiyele sahiptir ve yaşadığı her deneyimi an'da kendisi yarttığının farkına varmalıdır.
3- Yönlendirme, koşullandırma, akıl verme, yol gösterme devri kesinlikle kapanmıştır. Artık her bilincin bunu idrak edip hem akıl vermekten, yol göstermekten hem de akıl istemekten vazgeçmesi gerekiyor. 
4- 21 Aralıkta akmaya başlayan enerjiler, 12 aralıkta akmaya başlayan enerjinin devamı ve kat be kat daha güçlüsüdür. Kabımızı doldurmaya hazır olduğumuz sürece bu enerjiler an'da bilincimize akacak ve bizi an'da olmamız gereken kişiye dönüştürecektir.
5- Bundan sonra amaç, GALAKTİK İNSAN'a dönüşmeye çalışmaktır. 
GALAKTİK İNSAN'IN TANIMI: 'Sevgi'nin şımarıkça ve cimrice hissedilen bir duygu olmayıp, tüm evrenin ortak dili olduğunu idrak etmiş ve koşulsuzca bu frekansa bağlanmış, Hipofiz bezi ve epifiz bezini aktive ederek 'Tanrı' sıfatını kazanmış, hiçbir şeyin eksiklik ya da yoksunluğunu yaşamayan, hiçbir durumu olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirmeyen, 12 sarmal DNA'sı aktive olmuş ,beyin kapasitesinin % 100'nü kullanabilen ve her ne kadar 3B'de yaşıyor gibi görünse de, bunun zaman/mekan illizyonu olduğunu kavrayarak; eskiden 5B ile arasında olduğunu düşündüğü perdeyi, 3B ile arasına çekmiş; bağımsız, paradigmasız, özgür, neşeli, coşkulu, mükemmel sağlıkta, mükemmel gençlikte kısaca cennette yaşayan bir varlıktır. 
Galaktik insana dönüşmenin yöntemleri yıllardır çeşitli kanallıklar aracılığıyla insanlığa sunulmuştu. Bir çok insan bu çalışmalardan bilinçli ya da bilinçsiz olarak uzak kalmış olabilir. Ancak zamanın bir illizyon olduğu idrak edildiğinde, her şeyin 'sonsuz şimdi'de yaşandığı ve yıllarca çalışarak ulaşılabilecek yetenekler olduğu paradigması tamamen salıverildiğinde, her şey mucizevi biçimde gerçekleşecektir. 
Şu an yapılması gereken en önemli çalışma; paradigmaların salıverilmesi çalışmasıdır. Sahip olduğumuz her paradigma, ayağımıza bağlanmış ve bizleri aşağı çeken irili ufaklı taşlar/ağırlıklardır. Bunun için, derin bir iç gözlem ve iç farkındalık gereklidir. Zaman, içimize odaklanmamız gereken zamandır ve sorular da, yanıtlar da oradadır. Engeller ve mucizeler de... Yükselişin önündeki en büyük engel, paradigmalar, paradigmalar, paradigmalardır.... 
Ben o denli 2012'ye odaklanmıştım ki, 2013 yılı diye bir kavram yoktu zihnimde. Dolayısyla 2013'ün ilk günlerinde derin bir bocalama geçirdim. Başka bir realiteye aniden fırlatılmış gibi hissediyordum kendimi. Bir süre içime odaklandım, gözüme sislerin ardında imiş gibi görünen 3 B'ye şaşkınlık içinde baktım. Orada nasıl ve ne büyük bir eksiklik duygusu içinde yaşadığımı hissettikten sonra, dönüşe geçtim. Ayağıma serilen cennetin, hemen 3B'nin üzerinde şekillendiğini ve aslında uzunca bir zamandır, bir ayağım orada, bir ayağım burada yaşadığımı fark ettim. Kimisi hala içten içe aldatıldığını, geleceğini ve hayatını değiştireceğini umduğu sihirli elin,neden gelip kendisini almadığını ve neden hala değişmediğini düşündüğü eski realitede yaşamakta olduğuna ahlanıp duruyor ve kendini aldatılmış hissediyor olabilir. Bu çok normaldir,çünkü bu beklenti içindeki birinin gerçek kurtarıcının sadece kendisi olduğunu idrak edebilmesi için, yaşaması gereken bir deneyimdir. 
Sözü bu noktada çok fazla uzatmaya gerek yok; Yalnızca bizlerin kişisel paradigmaları değil, dünyanın kollektif bilincindeki paradigmalar da hızla çokmeye başladı/başlayacak. Redhack, Anonymus gibi illegal ve ancak meşru olan yapıların dünyada var olan iki yüzlülüğü, büyük aldatmaları, devletler ölçeğinde soygun v e talanları, adaletsizliği, yoksulluğun nedenlerini ortaya sermeye başladığının haberlerini alıyoruz. Dünyayı yöneten monopolün gittikçe tutarsızlaşıp saldırganlaştığını görüyor ve kapitalizmin temellerinin çatırdamaya başladığını hissediyoruz. 2013 yılı içinde, pek çok küresel yapı çökerek, yerini adil ve dürüst yapılara bırakacak ve kollektif paradigmaların çöküşünde mucizeler yaşanacak. Bunlar hepimizii heyecanlandırıyor ve gülümsetiyor. Ancak yine içinde bulunduğumuz yıl içinde büyük doğa olaylarının yaşanacağını ve Gaia'nın da kend,s,ni denglemeye çalışacağını da aynı serinkanlılık, bilgelik, teslimiyet içinde kabul etmeli ve ne olursa olsun, dengede kalmayı başarmalıyız.
Özet olarak; Beklediğimiz kurtarıcı uzay araçları geldi ve bizi cennetimize taşıdılar. O araçlar bizlerin MERKABAH'larıdır ve park ettikleri yerde onları fark edip, içlerine binmemizi bekliyor ve bizleri cennetlerde gezdirmeyi vaad ediyorlar. Yeter ki 3K paradigmasından (kul-köle-kurban olduğumuz inancı) vazgeçip, kendi 0 km araçlarımız dururken, bizden daha 'iyi' sandıklarımızın terkisine takılmaktan, bilgiyi içimizden, özümüzden b aşka yerlerde aramaktan vazgeçelim. Betanova şimdi olduğumuz yerdir ve hepimiz Tanrılar Kulübüne üyeyiz Sonsuz şimdinin koşulsuz sevgisinde buluştuk, şimdi birbirimizi tanıma zamanı.
L'ALBA D'AMORE

0
0
0
Yorum Yaz